Helden, plangebied Keup. Bewoning op een dekzandkop: een nederzetting uit de midden-ijzertijd.

Winter de, J.

Stijve kaft. 226 pp. Geïllustreerd. Met uitvouwbare kaarten. BAAC rapport A-10.0319.
BAAC 2013.


Vanwege nieuwbouwplannen is in het plangebied Helden-Keup een opgraving uitgevoerd.
De nadruk van de bewoning ligt in de tweede helft van de midden-ijzertijd. Er werd een afgebakende nederzetting blootgelegd, bestaande uit tenminste 4 huizen, 61 spiekers en een klein bijgebouw. Er waren nauwelijks verstoringen en sporen uit andere perioden.
Vanwege overlapping van huisplattegronden kon vastgesteld worden dat er sprake is van een fasering van de nederzetting. Het grote aantal spiekers wijst op het herhaaldelijk herbouwen van deze opslagplaatsen.
Het aangetroffen vondstmateriaal maakt duidelijk dat er sprake was van van een nagenoeg zelfvoorzienende nederzetting. Het botanisch onderzoek wijst op voornamelijk voor de ijzertijd gangbare gewassen, men verbouwde en verwerkte graan en men verzamelde eikels voor veevoer of mogelijk voor consumptie.

Met bijdragen van:
L. van Beurden, E.A.M. d Boer, E. Drenth, P.A.M. Dijkstra, D.F.A.E. Voeten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 22,50

Voorraad