Paleo-aktueel 23 2012.

Arnoldussen, S. ea (red).

Stijve kaft. 118 pp. Rijk geïllustreerd. Barkhuis 2012.

VOORWOORD VII.    
D.C.M. RAEMAEKERS & M.F. VAN OORSOUW, De verbeelding van de prehistorie. Spelen met de oertijd,   
D. STAPERT, L. JOHANSEN, M.J.L.TH. NIEKUS, G. VENEMA & H.B. VERSLOOT, Toch vondsten uit het Midden-Paleolithicum bij Noordhorn (Gr.),
W. DE NEEF, P.M. VAN LEUSEN & K.L. ARMSTRONG, Multidisciplinair onderzoek naar Late-Bronstijd vindplaatsen op de Contrada Damale (Calabrië, Italië),
E.E. SCHEELE & S. ARNOLDUSSEN, De wallen van Wekerom (Gl.): een midden-Nederlands Celtic field onderzocht,
G.W. TOL & T. KAULING, Opgravingen te Astura (Lazio, Centraal-Italië): de munten, W. PRUMMEL, J.T. VAN GENT & E.J.O. KOMPANJE, Walvisbotten uit Friese en Groninger terpen,
A. UFKES, Karolingische bewoning in de vroeg-middeleeuwse ringwalburg van Domburg (Zl.),
R. KRUISMAN, Hoe de A ooit langs de stad Groningen stroomde,
H.A. GROENENDIJK & H. WOLDRING, Yesse’s voorganger. Oud akkerland onder kloosterterrein in Essen (Haren, Gr.),
A.G.M. SPIEKHOUT, De bedreiging van kasteelcomplexen met een meervoudige ronde omgrachting,
W.A.B. VAN DER SANDEN & M. TER SCHEGGET, Terug naar het Ballooërveld (Dr.), deel 2,
A.F.L. VAN HOLK, De verstoorde vindplaats van een scheepswrak in de Noordoostpolder (Fl.),
Y.T. VAN POPTA, Knooppunt Zuiderzee. Een ruimtelijke analyse van scheepsvindplaatsen in Flevoland,
F. VREDE, Oost-Europese granen in 17e-eeuwse beerputten in Groningen,
S. THASING, R. VAN KLINK, M. SCHEPERS, R.T.J. CAPPERS & E.B.E. BRUNING, Kevers en hun potentie voor onderzoek in het terpengebied,
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad