Middeleeuwse Apothekers in het Bourgondische Rijk 

Bolt, N. 

Paperback. 140 pp. Rijk geïllustreerd. Boekscout 2018  

Het Bourgondisch Rijk bestond rond 1477 uit het hedendaagse Nederland, België, de graafschappen in Noord-Frankrijk, Nevers en Bourgondië.
Vanaf 1200 zien we er de eerste sporen van apothekersvestigingen, vaak voortkomend uit de specerijenhandel. Hoe zag van deze middeleeuwse apothekers hun woonsituatie, hun kleding, hun maatschappelijke positie, hun klantenbestand, hun reglementen, hun apotheek en hun bibliotheek eruit?

De apotheken waren op commercieel zeer aantrekkelijke locaties gevestigd, bij de week- en jaarmarkten, in de winkelstraten, dicht bij het hof, de gegoede burgerij en de clerus. Het klantenbestand was afkomstig uit de drie standen en er was niet altijd sprake van een natuurlijke dood, maar van doodslag, vergiftiging, executie of pest. Een verfrissende inkijk in het leven van de laatmiddeleeuwse apothekers wordt in dit boek geschetst.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,99
Aantal: Bestellen

Voorraad