(Artikelnr: 9789081912709)

Locatie ongeschikt! Archeologisch en historisch onderzoek naar het Klooster Maria ter Horst, de Sint Anthoniskapel en de Molendijk in het dal van de Dortherbeek in Epse Noord.

Vermeulen, B., E. Mittendorff, M. van der Wal.

Harde kaft. 350 pp. Rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologie Deventer nr 40.
Deventer 2012


Bij het aanleggen van proefsleuven in het dal van de Dortherbeek werd bij de 16de eeuwse Sint Anthoniskapel een grote hoeveelheid vondstmateriaal uit de 13de eeuw aangesneden. Bij de opgraving in 2006 bleek dat de kapel gelegen was binnen een oudere vindplaats waarvan vooral grachten werden aangetroffen. De sporen op het zandkopje binnen de grachten waren door egalisatie grotendeels verloren gegaan. Op basis van de vondsten uit de grachten en verschillende historische bronnen kan worden geconcludeerd dat het vondstcomplex is toe te wijzen aan het klooster Maria ter Horst dat tussen 1225 en 1253 in het beekdal lag. Na een brand werd de locatie verlaten omdat deze door haar ligging ongeschikt was voor een klooster.
Vanwege de bijzondere waarde van een dergelijk gesloten vondstcomplex werd in 2008 besloten ook de rest van de grachten te onderzoeken. De vondsten uit de grachten, die in deze pubicatie beschreven  worden, geven een prachtig beeld van het leven in een nonnenklooster uit het tweede kwart van de 13de eeuw. Bijzonder is dat naast de keramiek ook een grote hoeveelheid houten vaatwerk bewaard is gebleven.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 34,95
Aantal: Bestellen

Voorraad