HOP 20 De Wateringse Binnentuinen Gemeente Den Haag 
Een Vlaardingennederzetting in het Wateringse Veld 

Stokkel, P.J.A., E.E.B. Bulten (red) 

Harde kaft. 344 pp. Geïllustreerd. Haagse Oudheidkundige Publicatie 20. Gemeente Den Haag 2017 

Over bewoning, rituele handelingen en deposities, een jachtkamp, de nederzetting, bestaanseconomie, veeteelt, akkerbouw, jacht en visvangst, verzamelen en materiele cultuur. 

Inhoud:
 • Inleiding 
 • De geologische opbouw van het landschap 
 • Landschapsgeschiedenis van het Wateringseveld (Neolithicun en Bronstijd) 
 • Sporen en structuren 
 • Aardewerk 
 • Natuursteen 
 • Vuursteen 
 • De dierlijke resten 
 • Archeobotanie 
 • Hout 
 • Ruimtelijke analyse Datering en fasering 
 • Synthese 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 25,00

Voorraad