Hof van Holland, Watergang. Een inventariserend proefsleuvenonderzoek in Nijmegen noord. Archeologische Berichten Nijmegen 78

Vosselman, J., N. Willemse, E. Verhelst (red)

Paperback, 100 pp. 2018

Enkele jaren geleden is de Spiegelwaal uitgegraven bij Lent in het kader van het Rijkswaterstaatprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ en daarvoor is de Waaldijk verlegd. De watergang achter de nieuwe dijk, die al eerder is uitgegraven langs de Turenne­singel en de Parmasingel, zal in noordwestelijke richting worden verlengd. Deze 10 m brede en ruim 2 m diepe uitgraving is een bedreiging voor eventuele archeologische vindplaatsen in de grond.

Aangezien in deze omgeving al vindplaatsen bekend zijn uit de vroege ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen is de kans op nieuwe vindplaatsen uit die perioden reëel, omdat mensen er nu eenmaal toe neigen om bij elkaar in de buurt te wonen. Om zulke vindplaatsen in het tracé van de waterloop niet ongezien en onbekend verloren te laten gaan, zijn hierin ruim 30 proefsleuven gegraven.
Daarmee zijn twee nieuwe archeologische vindplaatsen ontdekt. De ene vindplaats betreft een vroeg-middeleeuwse kuil, die mogelijk de entree is naar een grotere vindplaats zoals een nederzetting, de andere vindplaats is een vondsstrooiing van potscherven en ander afval uit de Romeinse tijd in een rivierbedding.
Een dergelijke afvaldump kan voor archeologen een waar El Dorado zijn, omdat het een inkijkje is in wat mensen hebben gebruikt en geconsumeerd in het bestaan van alledag. Maar ook de aanwezigheid van een rivierbedding is van belang, omdat het ons informeert over wanneer welke gronden zijn ontstaan en daarmee welke gronden wanneer beschikbaar waren voor bijvoorbeeld het inrichten van woonplaatsen of te ontginnen tot akkers of weilanden. Het leert ons zelfs waar oudere gronden zijn weggespoeld door rivierverleggingen en daarmee ook oudere archeologische vondsten zijn geërodeerd.
Met al deze informatie is dit proefsleuvenonderzoek in de te verlengen watersingel achter de dijk weer een van de puzzelstukjes waarmee archeologen een beeld schetsen van de landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van Lent en omstreken.

 

Fotos:
Preisinformationen:
Preis pro St√ľck:
‚ā¨¬†22,50 ‚ā¨¬†5,00
Anzahl: Kaufen

Verfügbarkeit