De slag om Vlaardingen 1018. Strijd om het graafschap Holland

Nieuwenhuijsen, K. (red) 

Paperback. 288 pp. Rijk geíllustreerd in kleur en z/w Kok 2018 

Graaf Dirk III van West-Frisia hief zonder toestemming van zijn leenheer tol op de Merwede. De keizer gebood hem daarmee te stoppen maar daar piekerde hij niet over. Dirk III overwon het veel sterkere leger van keizer Hendrik II in de Slag bij Vlaardingen. Een uniek boek over de omstandigheden en vooral de impact van de belangrijkste slag in West-Frisia, het latere graafschap Holland. Dit boek gaat niet alleen in op de politieke achtergrond, maar beschrijft ook het dagelijks leven in de vroege middeleeuwen: van handel en economie, scheepvaart, landschap en veenontginningen, tot mode, voedsel, behuizing en religieus leven. Daarnaast is er aandacht voor de beeldvorming van de veldslag in recente tijden.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00 € 7,50
Aantal: Bestellen

Voorraad