(Artikelnr: 9789040098673)

's Hertogenbosch de geschiedenis van een brabantse stad 1629-1990

A. Vos e.a. (red)

Harde kaft, stofomslag, 463 pp 1997

In deze stadsgeschiedenis gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar het wedervaren het 's-Hertogenbosch; dit alles speelde zich echter niet in volslagen isolement af. Integendeel. Veel ontwikkelingen die zich in deze Brabantse stad voordeden, passen in een patroon dat algemeen was en zich evengoed voordeed in de rest van Nederland en zelfs in heel Europa. Het boek is verdeeld in drie perioden: het Ancien Régime dat loopt tot 1795, de gehele negentiende eeuw en ten slotte de twintigste eeuw zelf. In 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad, 1629-199O worden de resultaten van nieuw en oorspronkelijk onderzoek op een prettige manier gepresenteerd, aangevuld met tal van foto's en andere illustraties die voor een groot deel niet eerder zijn gepubliceerd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 45,00

Voorraad