Een geschiedenis van meer dan 5000 begraven en wonen in Oosterdalfsen. Een archeologische opgraving in de gemeente Dalfsen. ADC monografie 25

N. Bouma en H van der Velde

Paperback, 250 pp. Rijk geïllustreerd ADC 2018

Bij Oosterdalfsen heeft een vlakdekkende opgraving plaatsgevonden in 2015.
Hier werd een groot grafveld gevonden uit de Trechterbekertijd (3400-2750) met 140 grafkuilen, het grootste in West-Europa met 124 trechterbekers. Ten noorden van dit grafveld zijn nog enkele graven gevonden uit de Enkelgraf- en Klokbekerperiode. Hier werd een bijzondere vondst gedaan: een stenen bijl (uit de Enkelgrafperiode) Er zijn aanwijzingen dat er meer graven moeten zijn geweest.
Het hele terrein had een monumentale uitstraling: er lag een groot aarden monument. Ook werd er een gebouwstructuur aangetroffen.
Nu vindt er nog een aanvullend verdiepend onderzoek plaats dat een nieuwe publicatie zal opleveren. 
Op het hoogste deel van de dekzandrug lagen 23 crematiegraven uit de Midden - en Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd.
Er werden poren van prehistorische bewoning aangetroffen op de flanken van de dekzandrug, boerderijplattegronden maar vooral spiekers uit Midden - en Late Bronstijd en Vroege IJzertijd.
Verder vond men een klein grafveld uit de Merovingische Tijd.waarvan 2 met opvallend rijke inhoud. De eerste was van een krijger met oa wapens als bijgift. Het tweede was een vrouwengraf met 2paren fibulae, een omvangrijk halssnoer en glazen drinkbeker. (midden 6de eeuw)
In het boek is een catalogus opgenomen van alle grafkuilen met inhoud.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50 € 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad