Ingelanden als uitbaters 
Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerswaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland.

Wouda, B. (red) 

Harde kaft met stofomslag. 206 pp. Geïllustreerd. Uitgeverij Verloren 2004 

Wat de polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard vooral uniek maakt, is de hoeveelheid documentatie die is overgeleverd. Het polderarchief geeft een nagenoeg compleet beeld van de waterstaatkundige situatie en een verrassend inzicht in de lokale geschiedenis vanaf de Late Middeleeuwen. Het archief van de ambachtsheer, die zowel de dijkgraaf als de pastoor en later de predikant mocht benoemen, herbergt een aantal bijzondere aanvullende dossiers. Tenslotte is het kerkarchief vanaf de Reformatie bewaard gebleven. Omdat de dijkgraaf en hoogheemraden als opperkerkmeesters optraden, kwamen in de bijeenkomsten van de polderbestuurders niet alleen sluizen en schouwen, maar ook problemen ten aanzien van de preekstoel aan bod. De artikelen in deze bundel zijn geschreven door historici, een archeoloog en een bodemkundige.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad