Van Stinksloot tot riool.

Clevis, H., M. Klomp.

Stijve kaft. 180 pp. Rijk geïllustreerd. Met uitvouwbare kaarten.
Archeologische Rapporten Zwolle 65. Gemeente Zwolle 2012.


In 1999 heeft er een opgraving plaats gevonden op het terrein van de Aldi op 'Het Eiland' in Zwolle. Op deze plek in de binnenstad was nieuwbouw gepland. Bij het onderzoek was de aandacht vooral gericht op de Kleine Aa. Was dit een natuurlijke of gegraven waterloop/ gracht? Wanneer begon de bewoning op deze plek? 
Dit rapport geeft antwoord op deze vragen en behandelt uitgebreid de vondsten. Er is veel keramiek uit de 19de eeuw gevonden. Dit rapport bevat dan ook een uitgebreide Keramiek Catalogus. 

Inhoud:
Inleiding.
Landschappelijke, geologische en bodemkundige situatie.
Het archeologisch onderzoek, de huizen.
Aardewerk, glas en tegels uit put 30.
Het archeologisch onderzoek, de Kleine Aa.
Vondsten uit de bedding van de Kleine Aa.
Glas uit de Kleine Aa.
Metaalvondsten uit de Kleine Aa.
Kinderspeelgoed.
Kleipijpen.
Noten en literatuur.
Keramiek Catalogus.
Glas catalogus.
Price details:
Price per stuk:
€ 35,00

Stock