Struinen door de duinen 
Synthetiserend onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Hollands duingebied op basis van gegevens verzameld in het Malta-tijdperk. 
Heeringen van, R.M., H.M. van der Velde 
Harde kaft. 306 pp. Rijk geïllustreerd. Nederlandse Archeologische Rapporten 052. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017.

De archeologie van het Hollandse duingebied is lang onbekend geweest. Dit kwam omdat grote delen van het oude cultuurlandschap (de oude strandwallen) onder duinzand verdwenen zijn. Daar waar het niet het geval was, leek van het erfgoed door latere landbouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld de bollenteelt) verdwenen te zijn.
In deze bundel wordt ingegaan op de vorming van het landschap, de inventarisatie van de bekende vindplaatsen en is de bewoningsgeschiedenis per periode beschreven. Daarnaast bevat het een karakterisering van wat archeologen inmiddels weten en nog zouden willen weten over de archeologie van het Hollandse duingebied.
 
Price details:
Price per unit:
€ 40,00

Stock