(Item no.: 9789074213271)

Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw

M. Titus e.a.


Paperback, 300 pp. Antiek Lochem BV, 2004

Een lexicon van Nederlandse kunstenaars in wier werk glas een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld. Elke biografie bevat, naast de biografische gegevens, een korte karakterisering van het glasoeuvre van de kunstenaar, eventuele bekroningen, relevante literatuur en, waar mogelijk, de signatuur en een websiteadres.
Price details:
Price per unit:
€ 9,90
Quantity: Order

Stock