Nieuw licht op donkere eeuwen. NAR 058
De overgang van de laat-Romeinse tijd  naar de vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland 

H. van Enckevoort, J. Hendriks en M. Nicasie 

Hardcover, 285 pp., Geïllustreerd. Nederlandse Archeologische Rapporten 058, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017 

Nederzettingsresten 
Lange tijd stond de periode  van De overgang van de laat-Romeinse tijd  naar de vroege middeleeuwen bekend als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Op basis van gegevens uit de sinds1997 gepubliceerde rapporten is onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatiekeuze, gemeenschap/samenleving, materiële cultuur en langetermijnperspectief. In de analyse stonden onder andere nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen als aardewerk en munten centraal. Op basis hiervan zijn onderzoeksvragen en handreikingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek naar nederzettingsresten uit de periode 300-600 n.Chr. in het gebied ten zuiden van de grote rivieren. Met deze synthese zijn ‘de donkere eeuwen’ in een nieuw licht komen te staan.

Oogst voor Malta 
Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Deze studie werd uitgevoerd door Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie van de gemeente Nijmegen.

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 44,95

Voorraad