(Artikelnr: 9789077744161)

Opgravingen op het Estelterrein in Nijmegen-Oost, 1873-1976 en 1978. 
Sporen van begraving en bewoning uit de Midden-IJzertijd en Romeinse tijd.
Auxiliaria 16. 

V. van der Veen 

Paperback, 117 pp. Rijk geïllustreerd. Radbouduniversiteit Nijmegen 2017. 

Van dit terrein is een klein grafveld uit de Midden-IJzertijd eerder gepubliceerd. Verreweg de meeste sporen horen tot de Flavisch-Trajaanse canabae legionis, het kampdorp van de vesting van het Tiende Legioen op de Hunerberg. Aan weerszijden van de derde fase van de grindweg zijn verschillende stenen funderingen aangetroffen die ruwweg tussen 70 en 120 na Chr. gedateerd kunnen worden. Er zijn ook een aantal pre-Flavische sporen waaronder een zestal crematiegraven.
Met veel afbeeldingen van aardewerkvondsten, al dan niet versierd en / of gestempeld
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,50

Voorraad