Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Van hout(skelet)bouw naar baksteenbouw in tien steden. N.A.R. 59 

I.J. Cleijne, A.M.J.H. Huijbers, A.D. Brand en R.J.W.M. Gruben

Hardcover, 450 pp. 2018. Geïllustreerd. Nederlandse Archeologische Rapporten 59. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017. 

Een synthetiserend onderzoek op basis van opgravingsresultaten uit tien Nederlandse steden in de Malta Periode van 1997 tot 2014. de steden zijn: Alkmaar, Bergen op Zoom, Coevorden, Dordrecht, Groningen, 's Hertogenbosch, Utrecht, Venlo, Vlissingen en Zutphen. De vragen binnen het thema huizenbouw zijn: per stad worden een funderings- en een huistypochronologie opgesteld en om trends in de verstedelijking en verstening waar te nemen. Devragen binnenhet tweede thema zijn om per stad te achterhalen wanneer en waarom percelen werden uitgegeven, welke afmetingen voorkwamen en welke veranderingen er in de percelen werden aangebracht gedurende de periode waarin ze in gebruik waren.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,95

Voorraad