(Artikelnr: 9789057991806)

Cirkels in het Zeeuwse land.

Theunissen, L., A. Müller, A. de Kraker.

Paperback. 104 pp. Rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 193.
RCE 2012.


Met bijdragen van:
W. Derikx, W. Kuijper, S. Soetens, M. van Waijjen, J. Wallinga, C. Johns.

Eind januari/begin februari en in juni 2009 verrichtte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een waarderend onderzoek in de Maria- en Noordhofpolder, en wel op percelen gelegen ter weerszijden van de Drogendijk, ten noorden van het dorp Kloosterzande (gemeente Hulst).
In totaal zijn 6 greppelstructuren vastgelegd- 5 cirkelvormige en 1 vierkante.
Op basis van een combinatie van luminescentiedateringen en (schaars) vondstmateriaal uit oversnijdende en geassocieerde sporen plaatsen we de greppelstructuren in de Late Middeleeuwen, en wel in de 12e-14e eeuw n.Chr.
De greppelstructuren lijken de overblijfselen te zijn van een extensief gebruik van nog ongecultiveerde gronden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad