Echter aardewerk.
Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-Centrumplan. 

Piessens, D., Y. de Rue. 

Paperback. 74 pp. Rijk Geïllustreerd. CAR Publications 1 Geen jaartal.

Inhoud:
  • Een diachroon aardewerkbeeld: De vroegste vondsten, roodbeschilderd aardewerk, Maaslands aardewerk.
  • Loodglazuuraardewerk: het middeleeuwse en postmiddeleeuwse loodglazuuraardewerk, Steengoed, Aziatisch porselein, Industrieel aardewerk.
  • Conclusie.
  • Bibliografie.
  • Catalogus, zeer uitgebreid.
  • Echter aardewerk. Een diachroon aardewerkbeeld van de opgraving Echt-centrumplan. CAR publications 1.
  •  
  • In deze publicatie worden de vondsten uit een deel van de grachten besproken. Wat de auteurs opvalt is dat door de tijd heen veel materiaal dat in de omgeving geproduceerd is wordt gevonden, maar dat materiaal uit verre streken voornamelijk ontbreekt. Geen Chinees porselein en zelfs geen Engels loodglazuuraardewerk. Kennelijk heeft men een eeuw gewacht op de producten van Regout uit Maastricht. Maar juist wel producten uit Brunssum-Schinveld, de Maasvallei en het nabije Rijnland.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,50

Voorraad