(Artikelnr: issn 1875 1067-4293)

Gevonden te Odijk.
Een crematiegrafveld uit de Romeinse tijd en een hofstede uit de Late Middeleeuwen. ADC rapport 4293

L. van der Feijst (red)

Paperback 57 pp. Geïllustreerd. ADC ArcheoProjecten 2017. 

Proefdruk
 De oudste vondst is een grafveld uit de Romeinse Tijd, gelegen op een smalle stroomrug met zowel crematie- als inhumatiegraven. Ze zijn echter erg aangetast door agrarische activiteit. aardewerk en metaalvondsten dateren de graven in de eerste tot en met de derde eeuw AD.
Er is een huisplaats gesticht in de 13de eeuw die later is verbouwd tot hofstede. het aardewerk en metaal dateert de vindplaats van de 13de tot 17de eeuw, met een duidelijke 14de eeuwse fase.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 5,00

Voorraad