RAMA 24. Onder woonhuizen en schoenwinkels. 
Opgravingen bij de Baanstraat, Langestraat en Schoutenstraat in 2013 en 2014. 

Bitter, P., R. Roedema, S. Waterlander ea. 

Paperback. 266 pp. Rijk geïllustreerd. Gemeente Alkmaar 2017

De opgraving bij Baanstraat 32 was wegens verstoringen slechts beperkt. Het oudste spoor was een grote 14de eeuwse kuil met onbekende bestemming, mogelijk een drenkplaats voor het vee. 

Langs de Langestraat stonden aanvankelijk vakwerkhuizen en geen steenbouw De oudst gevonden huisresten van Langestraat 49 dateren uit de tweede helft van de 14de eeuw. Tot ver in de 16de eeuw komen nog open plekken voor langs de straatkant, Omstreeks 1600 staat er een fors bakstenen huis. er is een beerput gevonden met vondsten vanaf eind 16de, begin 17de eeuw. Er zijn restanten gevonden van alledaags keukengerei en luxe tafelservies vooral uit de eerste helft van de 17de eeuw. er woonden vooraanstaande welgestelde bewoners tot aan de vroege 20ste eeuw.

In de Schoutenstraat zijn de oudste sporen sloten en kuilen uit de 10de-12de eeuw. De huidige verkaveling dateert uit de eerste helft van de 14de eeuw. Er zijn de restanten van vijf huizen aangetroffen, resp uit 1304, 1328, uit het midden van de 15de eeuw, een bakstenen huis uit de tweede helft van de 16de eeuw, en de zuidhelft van nog een huis uit de 16de of eerste helft 17de eeuw. Rond 1800 is dit laatste huis vervangen door twee kleinere huisjes.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50
Aantal: Bestellen

Voorraad