Overijsselse Historische Bijdragen 2017. 
132ste stuk. De Hanze. 
Dijk van, E.A. (red). 

De Hanze is het thema van deze jaarbundel. Hanno Brand (Fryske Akademy) schrijft over de geschiedenis van de Hanze in het algemeen.
De regionale betekenis van de Hanze inclusief bijsteden komt aan de orde in het artikel van Bert Looper (Tresoar).
De Nederlandse expert op het gebied van de kogge, Karel Vlierman, schrijft samen met Wouter Waldus over Kampen, waar een kogge gevonden is.
Jeroen van Duijl (Universiteit Leiden) publiceert over de koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw.
Bij Frank Inklaar (Open Universiteit) staat de hedendaagse omgang met de historische Hanze centraal. 
Price details:
Price per unit:
€ 19,00
Quantity: Order

Stock