Overijsselse Historische Bijdragen 2017. De Hanze.  
132ste stuk.  

Dijk van, E.A. (red).  

Paperback. 110 pp. Rijk geíllustreerd. vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 2017.  
  • De Hanze is het thema van deze jaarbundel. Hanno Brand (Fryske Akademy) schrijft over de geschiedenis van de Hanze in het algemeen.
  • De regionale betekenis van de Hanze inclusief bijsteden komt aan de orde in het artikel van Bert Looper (Tresoar).
  • De Nederlandse expert op het gebied van de kogge, Karel Vlierman, schrijft samen met Wouter Waldus over Kampen, waar een kogge gevonden is.
  • Jeroen van Duijl (Universiteit Leiden) publiceert over de koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw.
  • Bij Frank Inklaar (Open Universiteit) staat de hedendaagse omgang met de historische Hanze centraal. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,00
Aantal: Bestellen

Voorraad