Schans Knodsenburg, de Nieuwetijdse Bewoningsgeschiedenis 2 dln. Archeologische Berichten Nijmegen 63
Archeologische Monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 6.

C. Koot en E.N.A. Heirbaut (red)

Paperback, 2 dln. 840 pp. 2017.
Price details:
Price per unit:
€ 149,50
Quantity: Order

Stock