PALAEOHISTORIA 32 (1990)

Bierma, M. ea (red)

Hardcover. 338 pp. Richly illustrated. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield 1990
  • D. STAPERT. Middle Palaeolithic dwellings: fact or fiction? Some applications of the ring and sector method. pp.1-21
  • E. DRENTH & H. KARS. Non-flint stone tools from two Late Neolithic sites at Kolhorn, province of North Holland, the Netherlands. pp. 21-47
  • J.J. BUTLER. Bronze Age metal and amber in the Netherlands. (I). pp. 47-111
  • M. MIEDEMA. Oost-Fivelingo 250 v.C.-1850 n.C. Archeologische kartering en beschrijving van 2100 jaar bewoning in Noordoost-Groningen. pp. 111-247
  • J. MOLEMA. De opgravingen op het kerkhof van het verdronken dorp Scheemda. pp. 247-271
  • W.A. CASPARIE & J. MOLEMA. Het middeleeuwse veenontginningslandschap bij Scheemda. pp. 271-291
  • W.A. CASPARIE. Scheemda, the wood remains of the drowned village at the 'Oud Kerkhof' site. pp. 291-299 W. PRUMMEL. Draught horses and other animals at late-medieval Scheemda. pp. 299-315 J. SCHELVIS. Mites from medieval Scheemda. pp. 315-323
  • H.T. UYTTERSCHAUT. The human skeletons from the late-medieval graveyard of Scheemda. pp. 323-331
  • J.P. KOERS, J.N. LANTING & J. MOLEMA. De muntfibula van een Almohadische dobla uit Scheemda: vondstomstandigheden, parallellen en historische context. pp. 331-338
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50 € 15,00

Voorraad