PALAEOHISTORIA 33/34 (1991/1992)

Bierma, M. ea (red)

Harde kaft. 336 pp. Rijk geïllustreerd. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield 1994
 • G.-J. BARTSTRA ao. Notes on fossil vertebrates and stone tools from Sulawesi, Indonesia, and the stratigraphy of the northern Walanae depression. pp. 1-19
 • S.G. KEATES & G.-J. BARTSTRA. Island migration of early modern Homo sapiens in Southeast Asia: the artifacts from the Walanae depression, Sulawesi, Indonesia. pp. 19-31
 • D. STAPERT. Intrasite spatial analysis and the Maglemosian site of Barmose I. pp. 31-53 H.P. BLANKHOLM. Rings, sectors and Barmose I: a reply to Stapert. 53-59
 • D. STAPERT. Inside or outside: that is the question; some comments on the article by H.P. Blankholm. pp. 59-63
 • H.P. BLANKHOLM. Some final words on Stapert's treatment of Barmose I. pp.63-65
 • W. VAN ZEIST & G.J. DE ROLLER. The plant husbandry of aceramic Çayönü, SE Turkey. pp. 65-97 A.L. BRINDLEY & J.N. LANTING. A re-assessment of the hunebedden O1, D30 and D40: structures and finds. pp. 97-141
 • J.R. BEUKER. Import van noordelijke vuursteen: enkele voorlopige conclusies met betrekking tot sikkels in Noordwest-Europa. pp. 141-155
 • W.A.B. VAN DER SANDEN, C. HAVERKORT & J. PASVEER. Een menselijk skelet uit de Aschbroeken bij Weerdinge (Drenthe): reconstructie van een misverstand. pp. 155-165
 • P.B. KOOI. Project Peelo: het onderzoek in de jaren 1977, 1978 en 1979 op de es. pp. 165-287
 • W. VAN ZEIST & R.M. PALFENIER-VEGTER. Roman Iron Age plant husbandry at Peelo, the Netherlands. pp. 287-299
 • A. UFKES. Nieuwe gegevens betreffende de muntvondst van Midlum van 1925. pp. 299-311
 • J. MOLEMA. Van de Mieden, Egeste en Broke: de middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis van het zuidwestelijk Wold-Oldambt in kort bestek. pp. 311-321
 • A. JAGER. Stinsen en het elite-netwerk in de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Sneek en haar ommeland. pp. 321-336
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50 € 15,00

Voorraad