(Artikelnr: 9789090299747)

Hofjes in Zwolle
700 jaar huisvesting voor ouderen

Hove ten, J., S. Zwiers

Stijve kaft met flappen. 144 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Stichting het Vrouwenhuis Zwolle 2017

Zwolle heeft in het verleden veel meer hofjes of armenhuizen gehad dan algemeen bekend is. Het oudste, het St. Laurensgasthuis in de Sassenstraat dateert uit 1444, maar er zijn nog tien andere instellingen te vinden. Hun vaak vergeten historie én die van de bewoners wordt in dit vlot geschreven en fraai geïllustreerde boek weer voor het voetlicht gehaald. Zo wordt ook duidelijk welke grote veranderingen de huisvesting van bejaarden in de afgelopen 700 jaar heeft doorgemaakt.
De geschiedenis is ingedeeld in vier periodes: 1300-1580, 1580-1795, 1795-1945, 1945-heden.
Het boek geeft informatie over de gang van zaken in de huizen en vertelt over een aantal opvallende oudere Zwollenaren.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00

Voorraad

Relevante producten