(Artikelnr: zap 92)

De Lijmerij. Een 18e-eeuwse lijmziederij aan de Havenstraat in Zutphen.

Fermin, B.

Paperback. 0,32 kg. 66 pagina’s, 45 afbeeldingen. Zutphense Archeologische Publicaties 92. Zutphen 2014.

Vroeg-industriele archeologie van lijmproductie met historisch onderzoek naar de familie van lijmproducenten, lijmproductie in Zutphen en beschrijving van vondstcomplexen (ca. 1760-1863) en uitgebreide beschrijving van botcomplexen in relatie tot beenderlijmproductie.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95

Voorraad