De archeologie van Den Haag 

Anne de Hingh en Evert van Ginkel  

Harde kaft. 192 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Matrijs 2009

Inhoud:
Woord vooraf.
Het Haagse landschap: De grond waarop wij wonen.
De eerste bewoners: Vroege Boeren op lage duinen.
Boerderij met uitzicht op zee: Bronstijd op de strandwallen.
In de Duinen en langs de Gantel: Oude en nieuwe woongebieden in de IJzertijd.
Cananafaten in Den Haag: Aan de grenzen van het Romeinse Rijk.
Burgers en soldaten: 'Romeinse' elementen in Cananefatenland.
Boven- en onderwereld: Grafgebruik en ritueel in Romeins Den Haag.
De duinen in donkere tijden: Franken en Friezen langs de kust.
Voordat de graaf verscheen: landschap en bewoning tussen 1000 en 1250.
Het hof en het dorp: de eerste eeuwen van 's graven Hage.
Kerken, kloosters en gasthuizen: nonnen en monniken in de Haagse straten.
Haagse spullen uit de nieuwe tijd:
Sporen van de groei van Den Haag na 1600.
Literatuurlijst.
Register van geografische namen.
Register van persoonsnamen.
Illustratieverantwoording.
Colofon.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95
Aantal: Bestellen

Voorraad