Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze
Een interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar depaleografie, ontginning en waterhuishouding

Zomer, J.

Harde kaft. 346 pp. Geïllustreerd. Barkhuis 2016.

In dit proefschrift beschrijft Jeroen Zomer de middeleeuwse kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van de veenlandschappen in het getijdenbekken van de Hunze. De wisselwerking tussen mens en natuur speelt daarbij de hoofdrol. Dankzij de interdisciplinaire verbinding van fysisch-geografische, archeologische, cartografische, naamkundige en middeleeuws-historische bronnen ontstaat een samenhangend beeld van de landschapsontwikkeling van de voormalige kustvenen in het noordoosten van Friesland, het westen van Groningen en de Kop van Drenthe. 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 59,95

Voorraad