Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel. NAR 041 
Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand)

Vos, A.D.


Harde kaft. 92 pp. Rijk geïllustreerd. Met 12 uitklapbare kaarten.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2012.


De geschiedenis van Texel is verbonden met de VOC. Bij de Rede van Texel gingen handels- en oorlogsschepen voor anker, wachtend op een gunstige wind. Diverse keren werd de Rede getroffen door rampen, waardoor een enorm schepenkerkhof bij Texel ligt, verborgen onder de waterspiegel. Texel neemt daardoor ook internationaal een unieke positie in op het gebied van onderwaterarcheologie.
Het instituut voor onderwaterarcheologie in Lelystad, het RACM Lelystad, doet onderzoek naar de scheepswrakken.

In samenwerking met de Texelse duikers zijn er al veel wrakken aangemeld bij het RACM. Sommige wrakken die van histories belang zijn, zijn afgedekt ter bescherming van erosie en o.a. de paalworm. Andere wrakken zijn juist geheel in kaart gebracht door Texelse duikers en het RACM bijvoorbeeld het wrak Aanloop Molengat.

In 1998 ontstond het plan voor het Burgzand project. De opzet van het plan was om de zeebodem van de historische Rede van Texel dekkend af te zoeken op de aanwezigheid van oude scheepswrakken en die vervolgens te karteren, dateren en in te schatten op wetenschappelijke onderzoekswaarde en op bewaarpotentieel.

Het boek bestaat uit 2 delen. In het eerste deel worden de achtergronden van het Burgzandprojectgeschetst en de geschiedenis van de Rede van  Texel. In het tweede deel wordt per wrak ingegaan op de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,50 € 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad