Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werken van Cas Reuvens (1793-1835). Documentatie van een geleerden-leven.

J.Ayolt Brongers.

Paperback. 183 pp. Geïllustreerd in b/w. Nederlandse Archeologische Rapporten, 23. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 2002.

Inhoud:
- Het leven van C.J.C. in jaartallen.
- Inleiding.
- Op weg naar een zelfstandige discipline.
- Intermezzo.
- De vorming van Caspar Jacob Christiaan Reuvens.
- Reuvens buitengewoon hoogleraar te Leiden.
- Reuvens gewoon hoogleraar - de eerste moderne opgraving.
- De laatste jaren van Reuvens.
- Reuvens' persoonlijkheid en betekenis voor de Nederlandse archeologie.
- Epiloog. Een schets van de Nederlandse archeologie na Reuvens.
- Appendices.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50 € 5,00

Voorraad