Grolloo-Zuidesch (gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe).

Müller, A. ea.

Slappe kaft, 56 p, rijk geïllustreerd, Rapportage Archeologische Monumenten 182 (2010). Uitgeversprijs: € 12,50.

Verslag van twee onderzoeken die deel uitmaakten van het project: 'Biografie van het Nationaal Landschap Drentsche Aa' (2004-2009). Deze werden uitgevoerd binnen het programma: 'Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling'. De doelstellingen waren: bestudering van de bodemopbouw, analyse en kartering van de aanwezigheid van archeologische resten en de archeologische waardering van het westelijke deel van de Grolloër Zuidesch. In drie deelgebieden bevindt zich een concentratie van vondsten die op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats duidt waaronder een nederzettingsterrein uit de Late Prehistorieof Vroege Middeleeuwen en een erf uit de Volle of Late Middeleeuwen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,50

Voorraad