(Artikelnr: ISSN 1871 6008 10)

Onder een deken van zand. Archeologisch onderzoek op de Meshallen en de Kraanvogel te Wijchen.

Heirbaut, E.N.A., J. Hendriks, I. Hermsen (red).

Paperback. 188 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Wijchen – Rapport 10.
Nijmegen 2010.
Met bijdragen van Peter van den Broeke, Jeroen Damen, Valeria de Groot, Willem Kuppens, Rob Reijnen, Jan Thijssen.
 
De nadruk van de rapportage ligt op sporen en vondsten uit de Prehistorie (Neolithicum, Brons- en IJzertijd), maar ook aan de jongere perioden wordt aandacht geschonken met name aan keramiek, Romeins 2 en 2 pp., Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 2 en 5 pp., en metaalvondsten 3 pp.en munten 1 en 1 pp. Meshallen (aardewerk Late-Bronstijd 16 pp., Midden-IJzertijd 7 pp., gesloten complexen 8 pp., diversen als huttenleem, spinschijfjes, weefgewichten en glas 3 pp.), vuursteen 2 pp., natuursteen 1 pp. Kraanvogel (aardewerk Neolithicum 1 pp., Vroege Bronstijd 1 pp., Midden-Bronstijd 6 pp., Late-Bronstijd 1 pp., IJzertijd 1 pp., buiten context 4 pp.), vuursteen, waaronder paleolithisch materiaal 18 pp., laat-Romeins glas 1 pp. en tot slot WOII 4 pp.
 
Het onderzoek op de Meshallen en Kraanvogel heeft belangrijke aanvullingen geleverd op de rijke bewoningsgeschiedenis van Wijchen en omgeving. Op de Meshallen is door zandverstuiving een stratigrafische scheiding ontstaan tussen late bronstijd en midden-ijzertijd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,95 € 24,00

Voorraad