(Artikelnr: ISSN 1871 6008 3)

Graven aan de Molenberg. Archeologisch onderzoek van een grafveld uit de Romeinse tijd langs de Baron d’Osystraat te Wijchen.

J. Hendriks en M.Magnee.

Stijve kaft, 186 pp. Rijk geïllustreerd. Synthesis in English. Archeologische Berichten Wijchen – Rapport 3.
Nijmegen, 2008.


Met bijdrage van Liesbeth Smits:  Nijmegen, 2008.
 
Een belangrijk gedeelte van het verslag wordt ingenomen door de catalogus en beschrijving van de graven (25), randstucturen (8) en kuilen (15) en vondsten uit de opgravingsputten 56 pp. Daaraan is toegevoegd een uitgebreide analyse van sporen en vondsten 46 pp, waarbij een analyse van het menselijk botmateriaal door L. Smits. In een bijlage worden oude vondsten uit dit grafveld gepresenteerd 15 pp. Ook in de synthese wordt uitgebreid aandacht besteed aan het grafveld en bewoning en begravingen uit diverse prehistorische perioden (laat-Neolithicum – late-IJzertijd) 10 pp. Aan de prehistorische bewoningssporen wordt ook afzonderlijk aandacht gegeven 12 pp. Zijdelings komen nog de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in beeld 4 pp. Samenvatting in het Engels.
 
Het rapport gaat uitgebreid in op de omvang en ontwikkeling van bewoning en grafvelden aan de voet van de Molenberg. In het gebied waren in het verleden al talrijke vondsten gedaan, die bij de uitgebreide analyse zijn betrokken en nu eindelijk ook in een goede archeologische context geplaatst kunnen worden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,95 € 25,00

Voorraad