Putten uit het Bossche Verleden 

Genabeek, R.E., F. Nijhof, J. Schipper, J. Treling (red) 

Stijve kaft. 324 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Uitgeverij Veerman 2012 

’s-Hertogenbosch heeft een rijke historie. Hiervan is veel bewaard gebleven in het bodemarchief, het papieren archief en het gebouwen- archief. Deze vormen dan ook een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie over het verleden van de stad. Door het vele onderzoek dat de afgelopen 35 jaar in de stad is verricht krijgen we steeds beter zicht op het leven van onze voorouders.Hans Janssen heeft sinds 1977 hieraan als stadsarcheoloog een belangrijke bijdrage geleverd.

Deze vriendenbundel wordt uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stadsarcheoloog van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierin beschrijven 22 kenners van het Bossche verleden elk een aspect van de rijke historie van deze stad: van het oxaal in de Sint-Jan tot de makers van rozenkransen; van de kastelen van de elite in Bokhoven en Oss tot de boerderijen op het platteland rond Eindhoven; van een gouden broche van een Engelse edelman tot koperdraad uit Zweden; van loden gewichtjes tot ivoren kunstgebitten en van burenruzies rondom de Binnendieze tot de handel met China en Zuid-Amerika. Deze artikelen geven aan hoe gevarieerd en boeiend de Bossche geschiedenis is.

Veel vondsten en inzichten worden hier voor het eerst en op een voor een breed publiek toegankelijke wijze gepresenteerd, prettig leesbaar en rijk geïllustreerd. Uit de bijdragen wordt ook duidelijk dat door de analyse van de vele gegevens en de inzet van nieuwe technieken verrassende conclusies kunnen worden getrokken. Het Bossche bodemarchief en ook de andere archieven hebben nog veel verrassingen in petto en zijn nog lang niet uitgeput. 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,50
Aantal: Bestellen

Voorraad