Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 2. Zes opgravingen in het binnendijkse deel

Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 59

E.N.A. Heirbaut en C.W. Koot (red)

In de zomer van 2012 zijn dertien zones in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent onderzocht. In dit rapport worden zes binnendijks gelegen vindplaatsen uitgewerkt.
 
In de vullingen van een restgeul is voornamelijk aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen (zone I). Op de oever van deze restgeul liggen twee vindplaatsen. De opgraving in zone A situeerde zich in de randzone van vindplaats 122, die op basis van het aardewerk aan de midden-Romeinse tijd toegeschreven kan worden. Zone O3 ligt in de randzone van vindplaatsen 122 en 35. De laatste kent een langdurige periode, gaande van de vroege ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd.
Een toevalsvondst is gedaan in zone F. In dit laaggelegen, drassige deel van het gebied zijn twee ondiepe grafkuilen aangetroffen. De inhoud, bestaande uit o.a. twee steunarmfibulae en twee meerdelige voetboogfibulae, twee benen kammen, verschillende glazen kralen, plaatst deze graven in op het einde van de 4e tot 5e eeuw.
Uit een recenter verleden zijn sporen gevonden in zones G en D. Zone G bevindt zich in de randzone van schans Knodsenburg. In zone D is een vindplaats uit de middeleeuwen en nieuwe tijd onderzocht.
 
Price details:
Price per unit:
€ 42,50 € 5,00
Quantity: Order

Stock