Archeologische getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog. Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. Deel 7. ABNij 64 

Damen, H., C.W. Koot 

Paperback, 58 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen 64. Gemeente Nijmegen 2016 

Dankzij het archeologisch onderzoek voorafgaande aan nieuwbouw in de Nijmeegse Waalsprong is de geschiedenis meer tastbaar geworden en verrijkt. Archeologische overblijfselen zijn kwetsbaar en weerloos en daarom worden ze onderzocht en geborgen voordat nieuwbouw ze ongezien vernietigt. Het archeologisch erfgoed omvat onder meer stenen vuistbijlen uit de oude steentijd ( 40.000 jaar oud), vuurstenen pijlpunten uit de jonge steentijd (5000 jaar oud), lemen slingerkogels uit de late ijzertijd (2200 jaar oud), loden musketkogels uit de 17e eeuw, alsmede… messing granaathulzen uit de Tweede Wereldoorlog.  Tijdens het archeologisch onderzoek in de Waalsprong zijn allerlei archeologische sporen en vondsten van de Tweede Wereldoorlog gedocumenteerd en verzameld. Het gebied maakte  immers deel uit van de marsroute van de geallieerde legers in september 1944 en door de felle Duitse tegenstand kwamen Nijmegen, Lent en omgeving in de frontlinies te liggen.
Veilig wonen in Nijmegen en de Waalsprong betekent ook dat de kans op een dijkdoorbraak van de Waal moet worden beteugeld. Daarvoor krijgt de rivier extra ruimte in de vorm van een uitgegraven nevengeul, waarvoor de Waaldijk bij Lent in noordelijke richting wordt verlegd. Deze dijkteruglegging en het uitgraven van de nevengeul zijn directe bedreigingen voor ons archeologisch cultureel erfgoed, zodat wederom het noodzakelijke archeologisch onderzoek is verricht. Hierover zal de gemeente Nijmegen zeven onderzoeksrapporten publiceren, waarvan dit deel het zevende is.  De archeologische onderzoeksopdracht benadrukte het onderzoek naar sporen en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze archeologische restanten van materiaal en activiteiten die dood en verderf hebben gezaaid maar ook bescherming boden en vrijheid brachten, zijn tevens kwetsbaar. Boeken, documentaires, strips en films bieden ons de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar archeologisch onderzoek maakt die waarlijk tastbaar en kan figuurlijk en letterlijk de impact hiervan illustreren. Dit rapport is een eerste aanzet hiertoe en hopelijk de opstap naar een complete catalogus van vondsten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de Waalsprong.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 11,25

Voorraad