(Artikelnr: ISSN 1873 829X-ABN58)

Toelichting op de AMZ en vier proefsleufonderzoeken in het buitendijkse deel. ABNij 58  
Archeologische Monumentenzorg in het Plangebied van de Dijkteruglegging bij Lent . Deel 1. 

Cees Koot, C., E.N.A. Heirbaut (red.) 

Paperback, geïllustreerd. 190 pp. Archeologische berichten Nijmegen 58. Gemeente Nijmegen 2016

In de zomer van 2012 zijn door archeologen van de gemeente Nijmegen opgravingen verricht in dertien archeologische aandachtszones in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. Vier hiervan waren buitendijks gelegen, in de uiterwaarden,  en betroffen vermoedelijke sites waarvan de aard, omvang en kwaliteit van de archeologische grondsporen en vondsten niet was bepaald. Derhalve zijn op deze locaties proefsleuven gegraven. De vier zones heten weinig prozaïsch ‘M, V, Q en OW-1’. Zone M zou mogelijk restanten van een weg uit de Romeinse tijd omvatten en, indien juist, ons wijzer kunnen maken waar men toentertijd de Waal overstak. Zones V en Q zijn de buitendijks aangrenzende arealen van archeologische vindplaatsen die binnendijks zijn gekarteerd, maar waarvan niet bekend was hoe ver die zich aan de overzijde van de dijk uitstrekten. Dit zijn vindplaatsen met sporen en vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd, dus ruimschoots ouder dan de eerste dijkopwerpingen in de late middeleeuwen. Aandachtszone OW-1, tot slot, was de vermoedelijke locatie van 16e-eeuwse steenbouw die staat aangegeven op de topografische kaart van Nijmegen en omstreken uit 1557 van Jacob van Deventer. Enkele grondboringen op deze locatie toonden de aanwezigheid van oud bouwpuin aan.
 
Dit rapport beschrijft de archeologische onderzoeken op deze vier locaties, geeft een uitgebreid overzicht van hetgeen is gevonden en verklaart de behaalde resultaten. Aangezien dit rapport ook het eerste is van een reeks van zeven onderzoeksverslagen waarin het archeologische monumentenzorgonderzoek in het plangebied van de dijkteruglegging te Lent onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, bieden de eerste twee hoofdstukken inzicht hoe dit onderzoek gestalte heeft gekregen en welke overwegingen zijn gemaakt om wat, wanneer en hoe op te graven en te onderzoeken. De overige zes rapporten zullen de aandacht focussen op 1) zes kleine binnendijkse opgravingen, 2) de geologische genese, paleogeografie en landschapsontwikkeling, 3) de bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd, 4) de bewoning in de middeleeuwen, 5) de bewoning in de nieuwe tijd en, tot slot, 6) de vondsten die gerelateerd zijn aan de strijd die hier is geleverd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 28,95
Aantal: Bestellen

Voorraad