Dordrecht Ondergronds 3. 

Hos, T.

Hardcover. 145 pp. Rijk geïllustreerd.

De bewoningsgeschiedenis van Elfhuizen archeologisch onderzocht en alle materiaalgroepen gepubliceerd. Deventersysteem catalogus: 47 aardewerk.
In 2005 werd in de historische stadskern van Dordrecht, net binnen de inmiddels verdwenen stadsmuren, een opgraving uitgevoerd door Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht. Tijdens dat veldonderzoek kon de gehele bewoningsgeschiedenis vanaf de Late Middeleeuwen tot en met 2005 worden gedocumenteerd. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de ontwikkeling van dit gebied door de tijd heen.

Gedurende de eerste bewoningsfase werd het terrein opgehoogd met schone klei en veen, waarna het gebied een stal- en tuinfunctie kreeg. Na de bouw van de stadsmuur in de tweede helft van de 14e eeuw werd de locatie langzaam bebouwd en vonden ambachtelijke activiteiten er een plek. Dit werd weerspiegeld door de vondst van ovens, een kuip en een beerkelder van een vroegmoderne verver, die zelfs bij naam te noemen is als gevolg van een uitgebreid historisch onderzoek. Dankzij botanisch onderzoek zijn er tevens sterke aanwijzingen dat er op deze locatie textiel werd geverfd met wouw, een verfplant voor de kleur geel.
De botanische- en dierlijke resten in verschillende ton- en beerputjes en mestkuilen, alsmede de botanische inhoud van een paardenmaag, gunnen ons tevens een blik op de eetgewoonten en koopkracht van diverse bewoners, de gewassen in hun tuin en de maaltijd van hun oude werkpaard.

Naast een bijna compleet keukenservies van groen geglazuurd aardewerk, een mes met een fraai bewerkt heft en broodversiersels van pijpaarde met de afbeelding van een draak, zijn nog meer opmerkelijke vondsten gedaan. Zo werd een muntstempel met het jaartal 1499 opgegraven en kwamen er meerdere munten en rekenpenningen uit de grond die zijn te dateren rond 1572, de tijd van de Spaanse overheersing en het verzet daartegen.

De vondst van botjes van een drie maanden oude zuigeling onder de vloer van een oven, zet grote vraagtekens bij wat zich allemaal op deze plek heeft afgespeeld. Het kindje lijkt vooralsnog te zijn geboren en gestorven in de periode 1800-1900, maar zeker is dat niet. Buitengewoon speculatief, maar hoe dan ook dringen zich beelden op van een dienstmeid die ongewenst zwanger werd en de dode zuigeling in stilte begroef, om de schande af te wenden...

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad

Relevante producten