Munt-almanak 2009 
Behorende bij het handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag  Deel II - Gelderland,  Friesland, Overjssel, Groningen  

Westerhof, J.B. ea (red) 

Paperback. 372 pp. Zeer rijk geïllustreerd in z/w. Nederlandse Vereniging voor Munthandelaren 2009 

Dit is de prijsgids behorende bij het Handboek deel II. Ook in dit boek staan alle munten afgebeeld en worden waardebepalingen per jaartal in drie kwaliteitsgradaties weergegeven.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,50
Aantal: Bestellen

Voorraad