Dimensies van Bewoning. Proefsleuvenonderzoek en opgraving van resten uit de Late Prehistorie en de Middeleeuwen in het plangebied Deventer, Brinkgreven

Glind van de, M., R.G. van Mousch, S.B.C. Bloo

Paperback. 216 pp Geïllustreerd. Met uitvouwbare kaarten. BAAC Rapport A-11.0077. 2016.

Er zijn vier vindplaatsen vastgesteld. In de eerste zijn onder meer een erf uit de Late Bronstijd gevonden met een hoofdgebouw met verschillende spiekers en kuilen.  en tevens een aantal spiekers en silo's uit de Vroege IJzertijd. In de tweede vindplaats betreft het bewoningssporen uit de Middeleeuwen. Er zijn oa een plattegrond van een hoofdgebouw en twee hooibergen en een waterput gevonden uit de Vroege - en Volle Middeleeuwen.  De derde vindplaats bevat sporen van verkaveling en ontginning uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en in de vierde vindplaats troffen de onderzoekers een anti-tankgracht aan uit de nadagen van de Tweede wereldoorlog.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad