Ravenstein, Kasteelseplaats 7. BAAC Rap A-13.0154. Opgravingen naar de voorburcht van het kasteel van de heren van Ravenstein

Mark van der, R.

Paperback. 144 pp.Rijk geÏllustreerd. Met  zes uitvouwbare kaarten. BAAC 2015.

Tijdens het onderzoek zijn er sporen uit de 13de tot en met de 19de eeuw aangetroffen. In het ophogingspakket zijn bijf bewoningsfasen van de voorburcht aangetroffen in drie bewoningshorizonten. De oudste bouwfase dateert uit het einde van de 13de eeuw. Het betreft delen van drie elkaar opvilgende houten gebouwen. De daarop volgende fasen zijn uitgevoerd in baksteen. In de 17de eeuw was het noorddeel in gebruik als stal, In de 18de eeuw verbouwden het Franse Garnizoen de stallen tot bakkerij. Na een brand wordt de noordwestelijke vleugel verbouwd en als tiendschuur in gebruik genomen van het in 1762 gebouwde rentmeestershuis.
Er is een betrekkelijk kleine hoeveelheid vondstmateriaal geborgen. Dit bood voornamelijk inzicht in de materiële cultuur en eetgewoonten uit de late 16de en 17de eeuw en de hoge status van de bewoners.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50

Voorraad