Op die saelwehr staende een huijs. Sporen van erf Klein Harselaar met middeleeuwse voorgangers en een nederzetting uit de IJzertijd te Barneveld, Harselaar West-west.

Brouwer, M.C.

Stijve kaft. 378 pp. Rijk geïllustreerd. met uitvouwbare kaart. BAAC Rap A - 11.0390.
BAAC 2013.


Vanaf 2007 tot 2011 hebben op het industrieterrein Harselaar West verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden.Hierbij zijn bewoningssporen uit het Mesolithicum, de IJzertijd, de Middeleeuwen en de nieuwe Tijd aangetroffen.

Uit het Vroeg Mesolithicum zijn 5 vuursteen concentraties gevonden die erop wijzen dat op deze plaatsen voorbereidingen voor de jacht, het verwerken van geschoten/gevangen wild en allerlei andere dagelijkse activiteiten plaatsvonden. ook vond men hier kook- en slagstenen en retouchoirs. Verder zijn er 7 haardkuilen gevonden die uit het Midden-Mesolithicum dateren.

In de IJzertijd vestigen zich weer mensen op de dekzandkoppen aan de oost- en westzijde van het gebied. Er is een zwervend erf aangetroffen en een omgreppeld terrein, beiden gedateerd tussen 174 en 1 BC.Er zijn nog 4 andere en 2 mogelijke erven gevonden uit de Late IJzertijd, mogelijk jonger dan het eerder genoemde erf.

Uit de 11de/12de eeuw vond men enkele houtskoolmeiers. Daarna is de westzijde van het plangebied bewoond geweest vanaf het eind van de 12de tot in de 21ste eeuw. In 2011 wordt alle bebouwing gesloopt.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad