Tilburg, Stappegoor. Bewoning vanaf de bronstijd tot en met de nieuwe tijd langs de Katsbogte

Kooi, M.

Paperback. 174 pp. Met uitklapbare bladen. Geïllustreerd. BAAC Archeologie en Bouwhistorie 2015

Het opgravingsterrein ligt op een noordwest-zuidoost georiënteerde dekzandrug met in het zuiden het beekdal van de Katsbogte.
De oudste sporen zijn twee kuilen, waarvan er één veel aardewerk bevatte. Uit de vroege - tot midden ijzertijd dateren de grondsporen van vijf spiekers, een aantal kuilen en een palenzwerm, waarschijnlijk delen of perifere zones van erven.
Er is aardewerk gevonden uit de Romeinse Tijd.
De oudste huisplattegronden zijn in de 5de-6de eeuw na Chr. gedateerd. De typologie ervan sluit aan bij die uit Wijster, Tiel en Ede.
Na de laat Romeinse Tijd - vroege Middeleeuwen Lijkt Stappegoor 1 verlaten te zijn. In de loop van de 16de eeuw is het terrein weer gebruikt als akkerland.
In Stappegoor 2 is een boerenerf opgegraven dat vanaf de 16de tot de 20ste eeuw in gebruik is geweest. de bewoners hadden waarschijnlijk een lage sociale status en waren zelfvoorzienend.
In het begin van de 21ste eeuw kwam er een einde aan de bewoning in het onderzoeksgebied.

Met bijdragen van:
M. Bink, S. Bloo, E. de Boer, T. Dyselinck, K. Hänninen, A. van der Venne.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50 € 7,50
Aantal: Bestellen

Voorraad