Oud leven onder verzorgingshuis Vita Nova. De bewonings- eb gebruiksfasen uit de IJzertijd, Romeinse Tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd in het plangebied Begijnenstraat nabij de historische kern van Oss.

Winter de, J.

Paperback. 1,5 kg. 238 pp. Geïllustreerd. Met 4 uitvouwbare kaarten. BAAC Rapport A-09.0201. Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur en Cultuurhistorie 2014.

Het plangebied is in verschillende fasen van de IJzertijd tot aan het begin van de Late Middeleeuwen bewoond geweest. Daarna is de bewoning verschoven naar het huidige centrum van Oss, binnen de stadsgracht. Pas vanaf het einde van de 19de eeuw wordt er weer in het plangebied gewoond.
Vanwege de beperkte oppervlakte en recente verstoringen kan niet bepaald worden hoe de nederzettingen en gebouwplattegronden zich ontwikkelden.
Uit de sporen zijn verschillende gebouwplattegronden gedestillerd alsmede 21 waterputten, een hutkom of rootkuil, greppels en de stadsgracht van Oss. 
Een groot deel van de sporen kon echter niet aan structuren worden gekoppeld.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad