Over de IJssel. Archeologisch onderzoek naar Laatmiddeleeuwse brugresten en een 19de-eeuwse scheepstimmerwerf bij Deventer.

Mousch van, R.G., F.R.P.M. Miedema.

Stijve kaft. 189 pp. Met 6 uitvouwbare kaarten. Zeer rijk geïllustreerd. BAAC Rapport
A - 11.0089. BAAC 2013.


In de lente en vroege zomer van 2011 zijn 3 vindplaatsen te Deventer in het plangebieden Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard archeologische opgravingen uitgevoerd.Het terrein op vindplaats 1 leverde niet de verwachte restanten van een steenbakkerij op maar het werd gebruikt voor zandwinning. Waarschijnlijk kan dat toch met een steenbakkerij te maken hebben omdat er zand nodig is bij de fabricage van stenen. Het weinige vondstmateriaal is niet vroeger te dateren dan 1600, hoewel de zandwinningskuilen toch misschien ouder zijn.

Op de volgende vindplaats vond men de restanten van een scheepstimmerwerf. Deze bestond uit een kleine haven, een scheepshelling, met een zone bovenlangs waar zich de hijsinstallaties bevonden, een werkplaats met kleine gebouwen en stookplaatsen en een randzone met een mogelijke omheining en een greppel. De werf kende een startmoment vanaf 1811.

Ter plaatse van de meest noordelijke vindpolaats werden de restanten van een Laat-Middeleeuwse brug verwacht. Er zijn verschillende palenrijen gevonden, waarvan er één zeer goed iets met de brug te maken kan hebben gehad. In ieder geval is er geen te jong vondstmateriaal aangetroffen zoals bij de andere het geval was. Van de brug over de restgeul zelf zijn zeker geen resten aangetroffen, maar vermoedelijk heeft deze zich 50 m ten zuidoosten van de opgravingsputten bevonden.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95 € 9,95
Aantal: Bestellen

Voorraad