(Artikelnr: ISSN 1873 829X 46/47)

Odyssee op het Kops Plateau. Deel 1: Honderd jaar archeologisch onderzoek in Nijmegen-Oost. Deel 2: Aardewerk en Fibula uit Nijmegen-Oost.

Enckevort, H. (red).

Paperback. dl 1: 646 gr, 148 pp. dl 2: 900 gr. 212 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen 46 en 47. Nijmegen 2014.

Tijdens de opgravingen van de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in de jaren 1986-1995 zijn op het Kops Plateau in Nijmegen honderdduizenden vondsten verzameld. In deze bundel worden de resultaten van het onderzoek aan vijf vondstcategorieën gepresenteerd.
-Als eerste komt het brede spectrum aan handgevormde aardewerk aan bod. De  prehistorische scherven, waarvan de oudste uit het laat-neolithicum stammen, zijn met  bewoningssporen en graven op het plateau te associëren. Het jongste materiaal is  verbonden met de Romeinse versterking die tussen 12 voor en 68-70 na Chr. het plateau  domineerde.
-Vervolgens komen de kledingspelden (fibulae) uit de late prehistorie, de Romeinse tijd en de  vroege middeleeuwen aan bod, waarbij de nadruk ligt op exemplaren uit de periode dat de  versterking in gebruik was.
-Het onderzoek aan een grote steekproef van de gestempelde terra sigillata maakt duidelijk  dat het begin van de versterking omstreeks het jaar 12 voor Chr. geplaatst mag worden, het  jaar waarin de Romeinse legeraanvoerder Drusus zich met zijn troepen aan de Nederrijn vestigde.
-De analyse van het geverfd aardewerk laat zien dat de op het plateau gelegerde Romeinse  troepen het merendeel van dit vaatwerk betrokken uit Lyon en het Nederrijngebied.
-Tot slot blijkt uit  het onderzoek aan het vroeg-middeleeuwse aardewerk dat na het vertrek  van de Romeinen uit Nijmegen het Kops Plateau gedurende vele eeuwen als akkerland is  gebruikt door op of nabij het plateau wonende boeren.   
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95

Voorraad