(Item no.: ISSN 1873 829x 41/42)

De zuidwestelijke hoek van Ulpia Noviomagus in kaart gebracht. Archeologische Berichten Nijmegen 41 en 42

E.N.A. Heirbaut (red.)

Paperback, 2 dln 214 en 332 pp. 2014.

Price details:
Price per unit:
€ 49,95 € 35,00

Stock