(Artikelnr: ISSN 1873 829x 49)

Opgravingen op de Hessenberg 1. Onderzoek naar het grafveld van Ulpia Noviomagus. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 49

Heirbaut, E.

Paperback, 290 pp. Rijk geïllustreerd. Gemeente Nijmegen 2014.

In de periode 1993-2010 zijn op de Hessenberg verschillende opgravingen uitgevoerd. Hierbij zijn resten uit de middeleeuwen tevoorschijn gekomen, maar ook een 100-tal graven uit de Romeinse tijd. Deze graven vormen onderdeel van het grafveld van Ulpia Noviomagus, dat zich uitstrekte ten zuiden en oosten van de Romeinse stad.
De crematiegraven kunnen gedateerd worden in de midden-Romeinse tijd. Naast aardewerk zijn enkele bijzondere grafgiften geborgen. Zo zijn verschillende sieraden, glazen voorwerpen, ijzeren scharen en messen gevonden. Een losse vondst die ongetwijfeld oorspronkelijk uit een graf afkomstig is, is het handvat van een scheermes in de vorm van een paardenkop. Enkele graven liggen binnen een ommuring, die de resten van een graftuin voorstellen.
In een graf is een bronsdepot aangetroffen, dat niet tot de grafinhoud gerekend kan worden. Het depot bestaat uit zeer veel bronzen en enkele ijzeren fragmenten, van tenminste twee kistjes (een rond en een vierkant). Een tweede bronsdepot is gevonden temidden van graven. Dit depot is samengesteld uit fragmenten van bronzen beelden, waaronder een herme van Jupiter-Ammon en een beeld van Bacchus. Daar waar vermoed wordt dat het eerste depot de buit is van grafplunderaars, lijkt de tweede het resultaat te zijn van plunderaars die hun slag hebben geslagen in de stad tijdens de woelige periode op het einde van de 2e eeuw.
Dat het grafveld ook nog in gebruik was in de laat-Romeinse periode blijkt uit enkele inhumatiegraven, een graf waarin een tufstenen askist is geplaatst, en een graf waarin twee tufstenen sarcofagen zijn aangetroffen. Dit laatste graf werd bovendien omgeven door een muur, die een langgerekte graftuin weergeeft.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95 € 30,00

Voorraad