Een archeologische begeleiding en opgraving aan de Heumenseweg te Alverna - gemeente Wychen. Archeologische Berichten Wychen rapport 15

Carmen Harmsen 

Paperback, 48 pp.

m.m.v. P. van den Broeke, A. Daniël en J. Deeben

In het voorjaar van 2006 is bij rioleringswerkzaamheden een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Heumenseweg te Alverna. Gelegen in een rivierduinlandschap dat al vanaf het laat-paleolithicum een gunstige bewoningslocatie vormde voor de mens, was de kans om hier archeologische resten aan te treffen groot.
 
De resultaten van het veldwerk hebben deze verwachting bevestigd, met enkele vondsten uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. De vondst van drie vuursteenconcentraties in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is echter als een grotere verrassing gekomen. Op die locaties is een opgraving uitgevoerd om deze resten beter te kunnen onderzoeken. Het vuursteenmateriaal is geanalyseerd, waarbij is ingegaan op de typologie, de bewaringstoestand, de ruimtelijke spreiding en de datering van de artefacten. Hieruit komt naar voren dat we te maken hebben met de resten van nederzettingen uit het laat-paleolithicum en het vroeg-mesolithicum. Deze resultaten hebben nieuwe inzichten gegeven in de vroegste bewoningsgeschiedenis van de gemeente Wijchen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95 € 7,00

Voorraad